Ulriken.no

- en nettstedsanalyse med vekt på brukervennlighet

Ulriken er det høyeste av de syv fjellene som omkranser Bergen by, og fjellet er populært både blant byens innfødte og tilreisende turister. Turistene forviller seg gjerne opp på toppen ved hjelp av ”Bergen in a Nutshell”-sightseeing tour – som i tillegg til en tur med Ulriksbanen opp på toppen av fjellet, inkluderer en guidet tur på en dobbeldekker gjennom Bergen. Ivar Garberg har tatt dette i betraktning da han utviklet nettstedet ulriken.no ved å presentere det på følgende måte på sin hovedside:

Dette er en annerledes visuell presentasjon av Bergen, hvor vi viser kulturelle og historiske høydepunkter. ForhÃ¥pentligvis til glede…

Når jeg tok en titt på dette nettstedet satt jeg igjen med en følelse temmelig langt fra den Ivar Garberg ønsker at mottakerne skal få. Ved hjelp av en analyse delvis basert på Ida Engholms analysemodell for nettsider (Engholm 2004:60), vil jeg forsøke å finne ut om nettstedet ulriken.no faktisk lever opp til Garbergs nevnte visjon ut fra et brukerperspektiv.

Genre og stil
Ulriken.no er en nettside som man kan plassere i genren ”turistguide på nett”, der sidens avsender tydeligvis hadde ambisjoner om å lage en litt alternativ presentasjon med større vekt på det visuelle. Om vi ser på lignende sider som for eksempel nettsidene til fløybanen ser vi at ulriken.no har valgt en litt annen stilmessig tilnærming enn den mer konvensjonelle fløyen.no har valgt. Likevel kan informasjonsformidling i tillegg til Norges- og Bergensreklame ved mye bruk av bilder i genren ’vakker natur’ og ’kjente landemerker’, sies å være målet for begge nettsider.

Den stilen Garberg har lagt seg på ved utviklingen av dette nettstedet, mener jeg er med på å frustrere brukerne. Siden virker på meg som lite gjennomtenkt stilmessig, og derfor fant jeg den først vanskelig å plassere i en egen kategori. Men etter å ha tittet på andre sider denne mannen har på samvittigheten; f.eks. nettsidene til den mye utskjelte lokalradioen Radio Bergen (der Garberg også har vært redaktør i mange år), og nettstedet termoteknikk.no, ser man likevel at Garberg har utviklet sin personlige stil – både når det gjelder det estetiske, tekniske og den bruksmessige funksjonaliteten til sidene sine. Og nå vil jeg forsøke å forklare hvordan jeg tror dette vil prege den helhetlige opplevelsen til brukeren.

Den estetiske dimensjon
Førstesiden til ulriken.no[Fig.1 Førstesiden til ulriken.no]

For å kunne bestemme denne stilen nærmere, begynner jeg med å se på sidens estetikk. Når man kommer inn på ulriken.no, blir man møtt av en svart side med noen midtstilte elementer, deriblant en gul overskrift med ordene ’Bergen In A Nutshell’(fig.1). Her finner man også sidenes eneste dynamiske element – noen fargesprakende striper som sammen med de to bildene av Ulriksmasten ”by night” i to forskjellige valører, nok skal konnotere det lysshowet masten gir bergenserne når mørket senker seg… Videre er 21 flagg listet opp nederst på siden som en visuell språkguide – man skal tydeligvis kunne klikke på det flagget som ligger ens hjerte og språkøre nærmest for å komme seg til hovedsiden. Om du nå faktisk forventer deg at det bak de forskjellige landenes flagg vil være nettsider på de respektive lands språk, vil du for øvrig bli skuffet i ca. 80% av tilfellene. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

Hovedsiden(fig.2) bryter med førstesiden da bakgrunnen plutselig skifter til mellomblått. Den gule skriften er fremdeles i bruk – nå til linker og utheving, kombinert med lyseblått for vanlig tekst. Dette fargeskiftet gjør at siden fremstår mindre helhetlig, og dessuten tror jeg det er flere enn meg som får en uheldig assosiering til ”söta bror” med den gule skriften på blå bunn. Man kan selvfølgelig ikke kreve at alle turistattraksjoner skal ha gjennomgangsfarger i rødt, hvitt og blått, men et mindre prangende fargevalg kunne gjerne vært et bedre alternativ her.
Hovedsiden til ulriken.no[Fig.2 Hovedsiden til ulriken.no]

Layouten på hovedsiden er ikke særlig oversiktlig med lite luft i teksten og dårlig markering av det man muligens kan kalle sidens meny (se også fig.3). Designet virker ellers kantete og ”hardt”, og kunne kanskje blitt myket opp litt med bilderammer e.l. En del av bildene er dessuten veldig uklare – headerbildet på hovedsiden blir presset sammen eller trukket ut alt etter størrelsen på vinduet. Avsender har altså ønsket at bildet relativt sett skal oppta like mye plass uansett vindu, og har dermed satt en vidde på bildet i prosent. Så lenge høyden imidlertid er fast, får det en uheldig effekt på dette naturbildet som ellers kunne vært en vakker introduksjon til siden.

Alt i alt virker siden som sagt lite gjennomtenkt når det kommer til det estetiske uttrykket. Samtidig ser jeg at akkurat samme stil også er brukt på de andre nettstedene hans. Når denne stilen samtidig gir assosiasjoner til de sidene som dominerte nettet på midten av 90-tallet, er jeg redd ulriken.no vil bli oppfattet som et useriøst og lite profesjonelt nettsted. Når Garberg hadde visjoner om å lage en ”annerledes visuell presentasjon” var det vel neppe dette han hadde håpet å signalisere …

Teknisk konstruksjon
FrontPage må få sin rettmessige del av æren for disse sidene, skal vi dømme fra kildekoden. Dette gjør altså at sidene får et tidlig 90-tallspreget, tabellbasert design, og i tillegg fører det til en del uheldige bieffekter for dem som sverger til andre nettlesere enn Internet Explorer. For eksempel blir linkunderstrekingen blå i Mozilla Firefox og går dermed nesten i ett med den blå bakgrunnen, i stedet for å beholde den gule fargen den har i IE. Ellers kan man vel si at siden er holdt på et ganske enkelt nivå som ikke krever spesielle plug-ins eller høy transmisjonshastighet etc.

Inne på oversikten over kartene finner man imidlertid en link til et kart i .pdf-format som jo krever Acrobat Reader e.l. Da to andre linker på denne siden viser til samme kart, er imidlertid ikke Acrobat Reader en nødvendighet, men heller en kjekk ting om du skulle ønske å ta utskrift av kartet.

Den bruksmessige funksjonalitet
Den bruksmessige funksjonalitet er «relatert til sitets anvendelse og bestemt af de navigationsmæssige interface-aspekter» i følge Engholm (ibid:61). Denne delen vil jeg legge større vekt pÃ¥, da jeg mener den i dette tilfellet har spesielt mye Ã¥ si for hvordan nettstedet fremstÃ¥r for brukeren – og dermed blir den følgelig ekstra viktig i forhold til min problemstiling.

Navigasjon
Navigasjonen på denne siden er ikke særlig enkel å få oversikt over. Det er gjort et forsøk på å lage en meny nederst i tekstfeltet på hovedsiden(fig.3). Det er dessverre ikke særlig beskrivende navn på linkene, og du kan vanskelig vite hvilke linker som holder deg på ulriken.no, og hvilke som leder til andre nettsteder. Dette er ofte en uting, fordi man fort kan glemme hvor man egentlig kom fra når nye ting på nye sider fanger interessen. Et eksempel her er linken ’Kamera’ som sender deg til bt.no sine sider, der et web-kamera viser hvordan det er på toppen av Ulriken akkurat nå. Navnet ’Kamera’ gir deg etter min mening ingen god pekepinn på hva som venter deg når du klikker på den. På fløybanen.no har de løst dette på en annen måte – de har limt inn BT-bildene på egne sider. Der slipper man å bli kastet ut fra nettstedet uten forvarsel, men får alt servert på et fat og med samme ramme rundt. Dette skaper en helhetsfølelse, og gir oss gjerne også et mer troverdig inntrykk av avsender.
Utsnitt av hovedsiden[Fig.3 Utsnitt av hovedsiden]

En lite oversiktlig navigasjon behøver ikke være en negativ ting. Mange nettsteder kan fungere fint uten, fordi det er meningen at man ikke skal ha full kontroll over hvor man er og hvor man skal. Dette lykkes imidlertid bedre i interaktive fortellinger, enn det gjør på en informasjonsside – hvor ”annerledes” den enn er ment å være. I tilfellet ’ulriken.no’ kunne en meny med hierarkisk struktur som fulgte alle sidene med fordel ha blitt satt opp. Og med dette stoffet mener jeg det heller ikke ville være det minste vanskelig å lage en slik struktur. Hvem vet? Det kan tenkes avsender har hatt noe a la en slik struktur i hodet – den er bare usigelig vanskelig å få øye på for brukeren!

Noen steder kan vi for øvrig se at avsenderen virkelig har hatt brukerens orientering på siden i tankene, som når vi på hovedsiden får forklart at knappen ’Home’ alltid vil ta deg tilbake til denne siden. Bare så trist når denne knappen ikke tar deg til hovedsiden i alle tilfeller! Se f.eks Bergen Golden Route Map2. Her går ’Home’ i stedet til siden Maps of Bergen. Hvis man kan ane en hierarkisk struktur her, kan man gjerne si at ’Maps of Bergen’ (oversiktssiden over kartene) i alle fall er på hakket over ’Bergen Golden Route Map2’ i strukturen, og at det sånn sett kunne være fint å ha en link til den siden og. Den nevnte hierarkiske menyen ville imidlertid løst dette glatt.

Bilder
At man kan klikke på bildene og se bedre og større versjoner er et klart pluss – særlig siden bildene på sidene er av rimelig dårlig kvalitet. Når du skal presentere en naturperle må den jo brukes for hva den er verdt! Men når det gjelder en del av disse bildene ender man faktisk opp med et annet bilde om man klikker på det. Ofte vakre bilder, de og – og bildet er innimellom nesten likt det forrige… Det fører imidlertid til at sidekontinuiteten blir svekket når bildelinkene fungerer forskjellig fra bilde til bilde uten noe forvarsel. Men rett skal være rett – det står ’klikk bilder for nye opplevelser’ nederst på hovedsiden (hva nå ’nye opplevelser’ skal bety…), men på den engelske versjonen er dette ”oversatt” med ’click for full size photos’. Dette understreker dermed bare den inkonsekvensen som jeg mener preger siden.

Valg av språk
Om ikke den visuelle kommunikasjonen har stått i høysetet under utviklingen av denne siden, ser det ved første øyekast ut til at den verbale kommunikasjonen har vært desto viktigere. I alle fall om man skal dømme ut fra de 21 flaggene som er listet opp nederst på startsiden! Jeg gikk selvfølgelig sporenstreks inn i turistmodus for å teste ut fasilitetene for våre utenlandske gjester…

Alpeluen var førstemann ut. Det endte med en haug styggere franske gloser, da flagget rett og slett ikke er klikkbart! Det viser seg at hele 10 flagg lider denne skjebnen, og dette inkluderer ogsÃ¥ det tyske flagget. Alle de nordiske flaggene er klikkbare, men hva hjelper det nÃ¥r de alle som en viser til den norske versjonen? Japanere, russere og italienere trekker lengre strÃ¥, og blir i det minste velsignet med en startside pÃ¥ sitt morsmÃ¥l. Problemet oppstÃ¥r nÃ¥r jeg som italiener skal bevege meg videre fra startsiden, og kun havner pÃ¥ norske sider der muligheten til Ã¥ konvertere sprÃ¥ket ikke lenger er tilstede. Det kunne den i og for seg ha vært, da den engelske versjonen sÃ¥ vidt jeg ser dekker alle sider. Den dekker faktisk sÃ¥ godt at du som nordmann risikerer Ã¥ havne pÃ¥ engelsksprÃ¥klige sider nÃ¥r du navigerer rundt – uten Ã¥ ha ytret noe ønske om nettopp det… Kaos, sa du?

Språkbruk
Hvis jeg så ser på tonen i språket – hvordan Ulriken og omegn blir presentert på mitt eget morsmål, så står det heller ikke her noe særlig bra til. Jeg har allerede vært inne på de litt misvisende linktitlene, og det samme gjelder også ellers på sidene. Språket er hele veien upresist, og noen steder i en slik grad at budskapet rett og slett kan misforståes. Avsender strør om seg med begreper som ’Bergens Gyldne Rute’ og ’Bergensiana’ som om dette skulle være kjent kost for alle og enhver, uten å komme med noen nærmere forklaring. I eksempelet ovenfor (fig.3) blir det gjort et forsøk på å definere denne gyldne ruten, men det upresise språket gjør at det likevel ikke blir helt klart for brukeren. Der ser det nesten ut som ’Den Gyldne Rute’ er ett av tre elementer i ’Bergen i et nøtteskall’-sightseeingtur, men det viser seg (så vidt jeg har skjønt) at Garberg bare har gitt ’Bergen i et nøtteskall’-turen et alternativt navn, altså ’Den Gyldne Rute’.

Kartene
Jeg vet ikke om det er verdt å gå noe særlig inn på kartdelen av sidene, til tross for at dette nærmest utgjør hoveddelen av nettstedet. Disse sidene er preget av overdimensjonerte kart (les: heftig scrolling påkrevd) og en haug med døde linker som på imagemap’en i tillegg er vanskelige å finne. Men noen ordentlige turkart kunne vært på sin plass. Ikke alle er så sløve at de tar Ulriksbanen begge veier for å nyte fjelluften… Og nettstedet kunne i større grad prioritert å holde seg til det domenenavnet impliserer. Så lenge guiden til Bergen by blir såpass ufullstendig, blir den fort et irritasjonsmoment.

Avslutning
Ulriken.no er så definitivt en annerledes side. Så lenge måten den skiller seg ut på er ved å være uforutsigbar på alle plan, er jeg ikke sikker på at dette er en god ”annerledeshet”. Personlig mener jeg et helhetlig og gjennomført design og enkel navigering er utrolig viktig på et nettsted i denne genren. Det hever avsenders troverdighet mange hakk. Det samme ville også bedre informasjon om den ansvarlige for siden og om siste oppdateringer gjort. Det er ikke alle som har like lav terskel for å rote rundt i siders kildekode…

Ellers er mange av elementene som burde være pÃ¥ en slik side tilstede. Du har opplysninger om tider og priser pÃ¥ Ulriksbanen og sightseeingbussen, kart og bilder. Til og med en liten musikksnutt av Nystemten for de virkelige patriotene, er kommet med. Det er dessverre fremkommeligheten, sprÃ¥k og design det skorter pÃ¥. Og et brukergrensesnitt som er sÃ¥pass lite profesjonelt at det faktisk kan tenkes at Ulriksbanen kommer ut av det dÃ¥rligere nÃ¥, enn om siden aldri var blitt laget…

Og da kommer vi inn på et annet problematisk aspekt; selv etter masse leting på nettet, har jeg fremdeles ikke klart å finne ut av om dette faktisk er den offisielle siden til Ulriken. Eksplisitt på siden står det i alle fall ikke uttrykt. Men domenenavnet og det faktum at alle andre offisielle byguidesider linker til denne siden, peker i retning av at dette er det offisielle ansiktet Ulriken har på nett… I så fall kunne det vært en idé å titte bort på nabofjellet – om ikke det ruver like høyt over havet, har det i alle fall en side som kan gjøre bergenserne stolte, og som både innfødte og turister kan dra nytte av.

Litteraturhenvisning
Engholm, Ida. 2004. «Webgenrer og stilarter». I Digitale Verdener, redigert av Ida Engholm og Lisbeth Klastrup. Danmark: Gyldendal.

Nettsteder
(7.mars 2005)
Primært:

http://www.ulriken.no

Sekundært:

http://www.termoteknikk.no

http://www.radiobergen.org

http://www.floybanen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Interaction designer Kristin Breivik blogging about work and life in general.